Specijalističko usavršavanje 2017. – Odluke o odabiru

OBITELJSKA MEDICINA
Odluka o odabiru – specijalizacija obit. med. – Žuvela Gorana
Odluka o odabiru – specijalizacija obit. med. – Lučin Ana
Odluka o odabiru – specijalizacija obit. med. – Zrinski Josipa
Odluka o odabiru – specijalizacija obit. med. – Deronjić Andrea
Odluka o odabiru – specijalizacija obit. med. – Mihaljević Marija

MEDICINA RADA I SPORTA
Odluka o odabiru – specijalizacija med. rada i sporta – Perenčević Aleksandra

ENDODONCIJA I RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA
Odluka o odabiru – specijalizacija endodoncija – Norac Kevo Jelena
Odluka o odabiru – specijalizacija endodoncija – Anić Letica Ružica
Odluka o odabiru – specijalizacija endodoncija – Krivić Konjačić Renata
Odluka o odabiru – specijalizacija endodoncija – Mihaljčić Jasminka