01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

OPĆA MEDICINA

Radno vrijeme: Subota 15:00 – 20:00, nedjelja i blagdan 08:00 – 20:00
Lokacije:

  • Ivanićgradska 38, 01 2305-680
  • Ninska 16, 01 2050-798
  • Grižanska 4, 01 2960-418

PEDIJATRIJA

Radno vrijeme: Subota 15:00 – 20:00
Lokacija: Grižanska 4

Radno vrijeme: Nedjelja i blagdan 08:00 – 20:00
Lokacija: Grižanska 4

Kontakt: 01 2960-456

HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA ZA GRAD ZAGREB

Radno vrijeme: Radni dan 22:00 – 06:00, nedjelja i praznik 00:00 – 24:00
Lokacije: Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22