01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Zakon o pravu na pristup informacijama
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu zdravlja Zagreb – Istok putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.
„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
· naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
· podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
· ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Upute, smjernice i obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama: https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/ 

Kontakt podaci Povjerenika za informiranje: https://www.pristupinfo.hr/kontakt/

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine (NN 38/11)

Navedeni kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) koje će propisati Povjerenik za informiranje.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZPPI