01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Patronažna medicinska sestra i rukovoditelj službe patronažne zdravstvene zaštite
Senka Gašparić, dipl. med. techn.
E-mail: senka.gasparic@dzz-istok.hr

Patronažna zdravstvena zaštita je preventivna i medicinsko-socijalna djelatnost polivalentnog tipa, integrirana u primarnu zdravstvenu zaštitu u cilju promicanja i očuvanja zdravlja obitelji, pojedinca i zajednice. Sastavni je dio sestrinstva u zajednici čije je djelovanje usmjereno na sestrinsku skrb u vlastitom domu ili na drugim mjestima gdje ljudi žive, borave ili se igraju.

Patronažnu skrb provode patronažne medicinske sestre sukladno Planu i programu mjera za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite (NN 126/06), te time Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove pruženih usluga patronažne zdravstvene zaštite. Patronažna skrb je namijenjena svim stanovnicima Republike Hrvatske bez obzira bili oni bolesni ili zdravi članovi zajednice, uz holistički pristup poštujući kulturološke i okolišne čimbenike. Svaka patronažna medicinska sestra skrbi za prosječno oko 5100 stanovnika na točno određenom geografskom području.

Osnovno djelovanje patronažnih medicinskih sestara je zdravstveni odgoj, edukacija, informiranje i obrazovanje s ciljem promicanja zdravlja i prevencije bolesti posebno u najosjetljivijim razdobljima života. Patronažne medicinske sestre osobito su usmjerene na pojačano pružanje patronažne skrbi u određenoj životnoj dobi, specifičnim stanjima i posebnim životnim okolnostima. Patronažna sestra primarno pruža skrb za novorođenčad, dojenčad, kronično bolesnu i rizično ugroženu djecu, trudnice i babinjače, za kronične  bolesnike, starije osobe, za invalide, socijalno ugrožene osobe, korisnike zdravstvene njege u kući i palijativne skrbi, migrante i sve druge potrebite skupine.

Temeljni model intervencije patronažne medicinske sestre je kućna posjeta pojedincu i/ili obitelji direktno tamo gdje žive, u domu (stan/kuća) ili na mjestu trenutnog smještaja (Dom za starije i nemoćne osobe, domovi za djecu, centri za rehabilitaciju, udomiteljske obitelji, Udruga za inkluziju i dr.) Planiranje kućnih posjeta se provodi prema pozivu osobe koja treba patronažnu skrb ili člana obitelji, susjeda, prijatelja, stručnih suradnika, prijava iz rodilišta, bolnica, Centra za socijalni rad kao i prema Planu mjera patronažne zdravstvene zaštite. Osim kućnog posjeta u obiteljima, patronažne sestre provode aktivnosti zdravstvenog odgoja kroz rad u malim grupama s različitim skupinama korisnika u zajednici.

Kontakte (telefon i e-mail) patronažne službe po lokacijama možete vidjeti OVDJE

U patronažnoj djelatnosti je uspostavljena uska interdisciplinarna suradnja s timovima primarne zdravstvene zaštite (liječnicima opća/obiteljska, pedijatrima, ginekolozima, dentalna medicina), kao i timovima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Multidisciplinarna suradnja provodi se s postojećim službama i institucijama u zajednici kao što su Centri za socijalni rad, civilne udruge, obrazovne, vjerske i humanitarne institucije, gerontološki centri, mediji i drugi.

Izvršenje rada prema HZZO u patronažnoj djelatnosti evidentira se kroz 17 šifri dijagnostičko-terapijskih postupaka.

Prikaz DTP u patronažnoj djelatnosti

RAD U GRUPI
Zdravstveno odgojni rad u malim grupama patronažne medicinske sestre provode prema određenim zdravstvenim problemima s korisnicima-pacijentima kao i članovima njihovih obitelji. Rad u grupi organiziraju i provode u lokalnoj zajednici za:

  • zdrave osobe – trudnice, buduće roditelje, majke s djecom, dojilje, žene;
  • oboljele osobe – od dijabetesa, hipertenzije, pretile osobe, oboljeli od KOPB, ovisnike, starije osobe i druge.

Trudnički tečajevi-priprema za porod
Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Istok organizira provođenje trudničkih tečajeva za buduće roditelje na istočnog dijelu Grada Zagreba. Svrha tečaja je unapređenje zdravlja u obitelji, zdravlja žena u trudnoći, priprema za boravak u rodilištu i priprema za rođenje djeteta.

Tečajevi su besplatni za sve buduće majke i očeve, a održavaju se na četiri lokacije (Maksimir, Dubrava, Pešćenica, Sesvete) svaki mjesec u trajanju od dva dana po tri sata. Voditelji tečaja su ginekolog i patronažna medicinska sestra koji kroz predavanja i radionice poučavaju polaznike o odgovornom roditeljstvu, psihofizičkoj pripremi za porod, prirodnoj prehrani-dojenju i drugim postupcima za prilagodbu na novonastalu situaciju dolaskom novorođenčeta u obitelj.

Raspored i mjesto održavanja trudničkih tečajeva možete pogledati na našoj stranici
ili na službenoj stranici grada Zagreba

Grupe za potporu dojenja (GPD)
Grupe za potporu dojenja su grupe samopomoći u kojima majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama sa ili bez iskustva dojenja, kada trebaju pomoć, savjete, informacije, ohrabrenje te potporu za ustrajnost u dojenju. Rad grupa se odvija u prostorima Doma zdravlja ili resursima u lokalnoj zajednici. Organizator i koordinator sastanka grupe je patronažna sestra-stručnjak za savjetovanje o dojenju, a voditelj je majka-laik s iskustvom dojenja. Suportivni grupni rad je namijenjen roditeljima (majkama) za vrijeme trudnoće i nakon poroda, djeci u dojenačkoj dobi i maloj djeci, uključujući i članove obitelji (otac, baka).

Raspored i mjesto održavanja sastanaka GPD možete pogledati na našoj stranici
ili na službenim stranicama HZGPD-a

Rad u grupi s kroničnim bolesnicima
Patronažne medicinske sestre u novije vrijeme svoje djelovanje i rad u zajednici usmjeravaju javnozdravstvenim aktivnostima sudjelovanjem u preventivnim akcijama,  istraživanjima i projektima, radom u savjetovalištima i radom u malim grupama s osobama sličnih zdravstvenih problema ili preventivnih potreba.
Aktivnosti patronažne sestre provode se na tri razine prevencije:

  • Primarna prevencija provodi se sa zdravom populacijom s ciljem promicanja zdravlja i postizanja pozitivnog zdravstvenog ponašanja i stavova prema očuvanju zdravlja, sprečavanja gubitka zdravlja i nesposobnosti.
  • Sekundarna prevencija podrazumijeva pravodobno prepoznati i otkriti rizike koji dovode do neravnoteže i oštećenja zdravlja, te već nastala oštećenja. Preventivne mjere koje poduzima patronažna sestra trebaju pomoći u održavanju poželjne razine zdravlja, sprečavanju nastanka komplikacija, nesposobnosti ili ranije smrti.
  • Tercijarna prevencija omogućava pomoć u ponovnom uspostavljanju ravnoteže i dobrobiti, sprečavanju fizičke i mentalne dekompenzacije korisnika nakon nastanka oštećenja uslijed bolesti.

Kronično oboljele osobe potrebuju kontinuirano praćenje svoje bolesti u procesu liječenja i rehabilitacije s ciljem održavanja što kvalitetnije razine već narušenog zdravlja. Radom u maloj grupi potiče se članove na samozbrinjavanje, samokontrolu, usvajanje i prakticiranje zdravih stilova života (tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana, nepušenje) te brigu o mentalnom zdravlju. Organizator i voditelj grupe je patronažna sestra, a grupe se sastaju u prostorima Doma zdravlja ili lokalne zajednice jedanput tjedno. Osim zdravstveno odgojnog rada koji se odvija kroz održavanje predavanja i radionice, patronažne sestre članovima grupe mogu izmjeriti krvni tlak, tjelesnu težinu, odrediti indeks tjelesne mase i izmjeriti vrijednosti šećera u krvi.

Raspored i mjesto održavanja rada u grupama s kroničnim bolesnicima u zajednici možete preuzeti ovdje:

Rad u grupi_ kronični bolesnici