01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

ADRESA: Zagreb, Švarcova 20
E-MAIL: pisarnica@dzz-istok.hr
WEB: www.dzz-istok.hr
FAX: 01/ 2322 344
OIB: 97103671104
MB: 01674951

Osnivač Doma zdravlja Zagreb – Istok je Grad Zagreb.
Dom zdravlja Zagreb – Istok osnovan je Zaključkom o spajanju Domova zdravlja Dubrava, Maksimir, Peščenica i Sesvete kojeg je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 25. srpnja 2002. godine.
Dom zdravlja Zagreb – Istok je ustanova koja stanovništvu osigurava dostupnu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu. Provođenje zdravstvene djelatnosti, koordiniranje i ugovaranje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Zagreb – Istok obavljaju ugovoreni zdravstveni djelatnici i koncesionari.

Politika privatnosti DZZI

RAVNATELJ Jurica Kravaršćan, dr. med.

ZAMJENIK RAVNATELJA Tihana Klepo, dipl. oec.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU Anica Tokić, dr. med. dent.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO Milica Tikvić, mag. med. techn.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE Ana Grgić, dipl. iur.

UPRAVNO VIJEĆE

 • Tina Grgić, dr. med., spec. obiteljske medicine – predsjednica
 • Izv. prof. dr. sc. Šime Smolić – član
 • Helena Kereta, dipl. politolog – član
 • Josipa Zrinski, dr. med. – član
 • Goran Bajs, bacc. radiol. techn. – član

STRUČNO VIJEĆE

 • Andrea Radančević Šabarić, dr. med., spec. radiolog – predsjednica
 • Kristijan Ključević, dr. med., spec. pedijatar – član
 • Josipa Zrinski, dr. med. – član
 • Ivana Delonga,  dr. med., spec. interne medicine
 • Ivana Miloš, mr. pharm. – član
 • Darko Birkić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije – član
 • Božica Helena Ferenec, spec. med. biokemije – član
 • Ana Kotarski, dr. med., spec. obiteljske medicine – član
 • Milica Tikvić, mag. med. techn. – član
 • Anica Tokić, dr. med. dent., univ. mag. admin. sanit. – član

RADNIČKO VIJEĆE

 • Goran Bajs, predsjednik
 • Jelena Bilić, član
 • Slavica Vukanović, član
 • Alekandra Perenčević, član
 • Andriana Brkić, član
 • Sandra Hukar, član
 • Domagoj Mikša, član

SLUŽBE

 • Služba pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova
 • Služba računovodstvenih poslova
 • Služba obiteljske – opće medicine
 • Služba zdravstvene zaštite dojenčadi i djece predškolske dobi
 • Služba zdravstvene zaštite žena
 • Služba stomatološke zdravstvene zaštite
 • Služba patronaže
 • Služba laboratorijske dijagnostike
 • Služba medicine rada
 • RTG i UZV dijagnostika
 • Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, poslovi koje obavljaju samostalni zdravstveni timovi