01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Poštovani,

S obzirom na ozbiljnost situacije, a radi prevencije širenja KORONAVIRUSA uvodimo sljedeće:

  • ograničavamo ulaske građana/pacijenata u zdravstvene ustanove / ambulante na način da se svi moraju prethodno TELEFONSKI najaviti svome liječniku koji će procijeniti opravdanost dolaska tj ulaska u zdravstvene prostore
  • na svim ulazima ZDRAVSTVENIH STANICA doma zdravlja nalazit će se medicinske sestre koje će vršiti kontrolu ulaska u ustanovu
  • predviđene kontrolne obrade pacijenata odgađaju se do daljnjega

Ovakav način rada uspostavljen je u svrhu očuvanja zdravlja građana i smanjenja mogućnosti oboljenja od COVID – 19 bolesti.

Posebno izdvojene lokacije 24-h dežurstava sa sumnjom na COVID – 19

  • Grižanska 4
    • Tel.: 01 / 2960 – 418
  •  Hirčeva 1
    • Tel.: 01 / 2720 – 630

Na besplatnom telefonu 0800 9999 možete dobiti timove u navedenim ordinacijama kao i sve potrebne informacije vezano uz COVID -19

U ovim ordinacijama se vrši TRIJAŽA pacijenata, NE VRŠI SE TESTIRANJE NA KORONAVIRUS.

Molim sve u razumno postupanje te da se ovdje javljaju SAMO pacijenti sa sumnjom, SAMO oni koji su bili u bliskom kontaktu te SAMO oni koji su putovali u neku od zemalja s popisa!!!!!