01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Ime i prezime liječnika: Tamara Srkoč, dr. med. dent., spec. ortodoncije

Ime i prezime sestre: Ana Čotić

Adresa: Ninska ul. 10, Sesvete

E-mail: tamara.srkoc@dzz-istok.hr

Broj telefona ambulante: 01/2050-767

Radno vrijeme: Parni datumi – prijepodne; Neparni datumi – poslijepodne

Liste čekanja