01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

DUBRAVA

 • Grižanska 4
 • Ljubijska 60
 • Studentski grad, Vile Velebita lk
 • Dankovec, Pršaki 34
 • Dubec, Trg A. Mihanovića
 • Retkovec, Aleja lipa 2a
 • Slavonska 35
 • Trnava, Resnički put 81

MAKSIMIR

 • Švarcova 20
 • Ožegovićeva 5
 • Vinec 1
 • M: Trnava, Vida Ročića bb
 • Kosa bb
 • Rebar 33
 • Šeferova bb
 • Hirčeva1
 • Markuševec, Trg Sv. Šimuna 7
 • Hegedušićeva 20 (Dom umirovljenika)

PEŠČENICA

 • Ivanićgradska 38
 • Ivekovićeva 17
 • Žitnjak 68
 • Kozari bok, IX. Odvojak 1
 • Porečka 7b
 • Vidrićeva 38a, Borongaj
 • Dom umirovljenika, D. Svetice 89
 • Ivanja Reka, A.Vugrine1
 • Njegoševa 10
 • Borovje, Z. Turića 1

SESVETE

 • Ninska 10, 16
 • Adamovac, Kneza Adama 7
 • Kašina, 1. Mažuranića 47
 • Belovar, Varaždinska 47
 • Luka II, Jakova Gotovca 19 (zubna)
 • Luka I, Trg L. Matačića 2 (opća)
 • Vugrovec, Augusta Šenoe 30
 • S. Kraljevec, Dugoselska 43
 • S. Kraljevec, Mladena Halape 2
 • Novi Jelkovec, Ladislava Šabana 18-22