Obavijest o premještaju ambulante Vugrovec

Obavještavamo Vas da je nakon potresa  22. ožujka 2020. zdravstvena stanica Vugrovec dosta oštećena i nije siguran rad u objektu.

Ambulanta je odmah izmještena na lokaciju Belovar, Varaždinska 47.

Kako ja loša prometna povezanost Vugrovca i Belovara te je otežan dolazak za pacijente koji koriste gradski prijevoz, na zahtjev pacijenata, dana 08. lipnja 2020. godine, ambulanta se premješta na lokaciju Ninska 10, Sesvete.

Radno vrijeme ostaje isto: parne-ujutro, neparne-popodne, kao i telefon: 01/2044-146.