Obavijest – edukacije

Poštovani,

nastavno na uputu Ministarstva zdravstva o održavanju skupova i provedbi edukacija i obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju predavanje prema Planu edukacije 01.12.2021. i dalje u 2022. godini neće se održati. Bodove možete prikupljati putem on line edukacija.