Cijepni punktovi Grada Zagreba od 12. rujna rade po novom radnom vremenu

Cijepni punktovi Grada Zagreba od 12. rujna rade po novom radnom vremenu