COVID-19 Cijepljenje 31.10.2022.

 O b a v i j e s t

U ponedjeljak 31.10.2022., radit će samo cijepni punkt na lokaciji NZJZ “dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, od 9.00 do 12.00 sati, dok ostali punktovi, na lokacijama domova zdravlja, neće raditi taj dan.