01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Dom zdravlja Zagreb – Istok

je iz Europskog socijalnog fonda osigurao projekt
‘Specijalističko usavršavanje doktora medicine’
u vrijednosti  8.322.153,50 kuna

100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Zagreb-Istok, kao prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 8.322.153,50 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 06. rujna 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te v. d. ravnatelja Doma zdravlja Zagreb-Istok Dragica Jesih, dipl. oec.

EU SOCIJALNI FOND

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014.-2020.godine

9 SPECIJALISTIČKIH USAVRŠAVANJA

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2024.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 9 specijalističkih usavršavanja na području Doma zdravlja Zagreb-Istok. Od toga je 5 specijalističkih usavršavanja iz obiteljske medicine te 4 iz ginekologije i opstetricije.
Svrha projekta je svim stanovnicima s područja Doma zdravlja Zagreb-Istok osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Ana Grgić, dipl. iur. – voditeljica projekta
telefon: +385 (0)1 2350 129
e-pošta: istok@dzz-istok.hr