01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Poštovani,

S obzirom na ozbiljnost situacije, a radi prevencije širenja KORONAVIRUSA uvodimo sljedeće:

  • ograničavamo ulaske građana/pacijenata u zdravstvene ustanove ambulante na način da se svi moraju prethodno TELEFONSKI najaviti svome liječniku koji će procijeniti opravdanost dolaska tj. ulaska u zdravstvene prostore
  • na svim ulazima ZDRAVSTVENIH STANICA doma zdravlja vršit će se kontrola ulaska u ustanovu

Ovakav način rada uspostavljen je u svrhu očuvanja zdravlja građana i smanjenja mogućnosti oboljenja od COVID – 19 bolesti.

Pacijente s dišnim tegobama (npr. kašalj, nedostatak daha, gubitak njuha, curenje nosa) i/ili temperaturom, kao i one koji su bili u bliskom kontaktu s oboljelima od bolesti COVID-19 molimo da telefonski kontaktiraju najbližu COVID-19 dežurnu ambulantu:

  • Hirćeva 1 – radno vrijeme: 08:00-20:00
    • Tel.: 091/2350-182

Na besplatnom telefonu 0800 9999 možete dobiti sve potrebne informacije vezano uz COVID -19.

U ovim ordinacijama se vrši TRIJAŽA i SAVJETOVANJE, po potrebi i pregled.

Od dana 03. srpnja 2020. godine obavlja se uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 radnim danom na lokaciji Grižanska 4 uz obaveznu prethodnu narudžbu liječnika obiteljske medicine ili COVID-19 dežurne ambulante.

Molim sve u razumno postupanje te da se ovdje javljaju SAMO pacijenti sa sumnjom, SAMO oni koji su bili u bliskom kontaktu te SAMO oni koji su putovali u neku od zemalja s popisa!!!!!

TURISTIČKA AMBULANTA

Uspostava karantene/samoizolacije na području Grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom 

Sukladno Odluci  Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas  o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24  od dana 01. kolovoza 2020.

Ovim putem smatramo važnim dostaviti i sljedeće informacije:

  • Temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli  čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju i  zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu/samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb-Centar). Dežurni liječnik iz COVID ambulante je prvi kontakt za primitak u karantenu.
  • Liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022.
  • Ovi brojevi uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene/samoizolacije.
  • Službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja u karanteni:  091 4678 229

Više na linku.