01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Poštovani,

S obzirom na ozbiljnost situacije, a radi prevencije širenja KORONAVIRUSA uvodimo sljedeće:

  • ograničavamo ulaske građana/pacijenata u zdravstvene ustanove / ambulante na način da se svi moraju prethodno TELEFONSKI najaviti svome liječniku koji će procijeniti opravdanost dolaska tj ulaska u zdravstvene prostore
  • na svim ulazima ZDRAVSTVENIH STANICA doma zdravlja nalazit će se medicinske sestre koje će vršiti kontrolu ulaska u ustanovu
  • predviđene kontrolne obrade pacijenata odgađaju se do daljnjega

Ovakav način rada uspostavljen je u svrhu očuvanja zdravlja građana i smanjenja mogućnosti oboljenja od COVID – 19 bolesti.

Posebno izdvojena lokacija dežurstava sa sumnjom na COVID – 19:

  • Hirćeva 1 – radno vrijeme: 08:00-20:00
    • Tel.: 091/2350-182

Na besplatnom telefonu 0800 9999 možete dobiti sve potrebne informacije vezano uz COVID -19.

U ovim ordinacijama se vrši TRIJAŽA i SAVJETOVANJE, po potrebi i pregled.

Od dana 03. srpnja 2020. godine obavlja se uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 radnim danom na lokaciji Grižanska 4.

Molim sve u razumno postupanje te da se ovdje javljaju SAMO pacijenti sa sumnjom, SAMO oni koji su bili u bliskom kontaktu te SAMO oni koji su putovali u neku od zemalja s popisa!!!!!