01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

Obzirom na ozbiljnost situacije, a radi prevencije širenja KORONAVIRUSA ograničavaju se ulasci građana/pacijenata u zdravstvene ustanove ambulante na način da se svi moraju prethodno TELEFONSKI najaviti svome liječniku koji će procijeniti opravdanost dolaska tj. ulaska u zdravstvene prostore.

Na svim ulazima ZDRAVSTVENIH STANICA Doma zdravlja vršit će se kontrola ulaska u ustanovu.

Ovakav način rada uspostavljen je u svrhu očuvanja zdravlja građana i smanjenja mogućnosti oboljenja od COVID – 19 bolesti.

Pacijente s dišnim tegobama (npr. kašalj, nedostatak daha, gubitak njuha, curenje nosa) i/ili temperaturom, kao i one koji su bili u bliskom kontaktu s oboljelima od bolesti COVID-19 molimo da telefonski kontaktiraju najbližu COVID-19 dežurnu ambulantu:

 • Hirćeva 1 – radno vrijeme: 08:00-20:00
  • Tel.: 091/2350-182

Na besplatnom telefonu 0800 9999 možete dobiti sve potrebne informacije vezano uz COVID -19.

U ovim ordinacijama se vrši TRIJAŽA i SAVJETOVANJE, po potrebi i pregled.

Od dana 03. srpnja 2020. godine obavlja se uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 radnim danom na lokaciji Grižanska 4 uz obaveznu prethodnu narudžbu liječnika obiteljske medicine ili COVID-19 dežurne ambulante.

Molim sve u razumno postupanje te da se ovdje javljaju SAMO pacijenti sa sumnjom, SAMO oni koji su bili u bliskom kontaktu te SAMO oni koji su putovali u neku od zemalja s popisa!!!!!

BESPLATNO TESTIRANJE BRZIM ANTIGENSKIM TESTOVIMA NA SARS – CoV-2 ZA GRAĐANE GRADA ZAGREBA

LOKACIJE TESTIRANJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK

 • Dubrava,  Grižanska 4

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak i subota 11:00 – 14:00 sati

 • Sesvete, Ninska bb  (parkiralište)

Radno vrijeme: utorak i četvrtak 09:00 – 12:00 sati

 

 

Testiranje će se provoditi svaki dan od ponedjeljka do subote. Nedjeljom i praznikom nema testiranja.

POSTUPAK NARUČIVANJA:
Za potrebe naručivanja uspostavljena je posebna digitalna platforma – aplikacija preko koje se građani mogu naručiti za testiranje na jednu od 12 predviđenih lokacija.

GRAĐANI SE NARUČUJU PUTEM ONLINE POVEZNICEhttp://brzitest.com.hr

Građane koji nemaju mogućnost online prijave mogu naručiti njihovi izabrani liječnici obiteljske medicine ili liječnici iz izdvojene COVID-19 ordinacije Hirćeva 1 – kontakt 091 2350-182.

 • HELP DESK

Tel.: 091 2350 180

e-pošta: brzitest.hirceva@gmail.com

POSTUPAK TESTIRANJA:

 • dođite u potvrđenom terminu
 • obavezno nosite zaštitnu masku, pazite na fizičku distancu
 • ponesite zdravstvenu i osobnu iskaznicu
 • Kod osoba testiranih brzim antigenskim testom s pozitivnim nalazom na COVID-19 liječnik će na mjestu testiranja zaraženog pacijenta upisati u aplikaciju te o istome obavijestiti liječnika obiteljske medicine.
 • Izdavanje nalaza bit će na mjestu testiranja kao i putem e-mail adrese osobe koja je testirana
 • Svatko tko ima pozitivan antigenski test obavezan je prvi radni dan javiti se svom izabranom  liječniku obiteljske medicine, pridržavati se epidemioloških mjera te ostati u strogoj izolaciji.
 • Preporuke dostupne ovdje
 • Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt?
 • ŠTO AKO SAM POZITIVAN NA KORONAVIRUS

 

TURISTIČKA AMBULANTA

Uspostava karantene/samoizolacije na području Grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom 

Sukladno Odluci  Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas  o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24  od dana 01. kolovoza 2020.

Ovim putem smatramo važnim dostaviti i sljedeće informacije:

 • Temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli  čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju i  zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu/samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb-Centar). Dežurni liječnik iz COVID ambulante je prvi kontakt za primitak u karantenu.
 • Liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022.
 • Ovi brojevi uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene/samoizolacije.
 • Službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja u karanteni:  091 4678 229

Više na linku.