Obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja 2018.

U sklopu Nacionalnog tjedna dojenja od 01. do 07. listopada 2018. godine u parku Maksimir predstavljena su dva Savjetovališta za dojenje Doma zdravlja Zagreb – Istok. Građani su informirani o dobrobiti dojenja, podijeljeni su info letci i brošure te su na taj način promovirana Savjetovališta za dojenje Doma zdravlja Zagreb – Istok koja djeluju na