Okrugli stol: Razgovarajmo o demenciji – prekinimo stigmu (30.09.2019.)