01/ 2350 100 01/ 2322 344 pisarnica@dzz-istok.hr Švarcova 20, 10000 Zagreb

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Narodne novine 100/18)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html

ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU  (Narodne novine 80/13, 137/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1666.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_137_2944.html

ZAKON O LIJEČNIŠTVU (Narodne novine 121/03, 117/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1707.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3376.html

ZAKON O SESTRINSTVU (Narodne novine 121/03, 117/08, 57/11)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1710.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3378.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1255.html

ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (Narodne novine 121/03, 117/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1709.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3380.html

ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI (Narodne novine 121/03, 117/08, 120/09 – ranije Zakon o stomatološkoj djelatnosti)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1708.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3379.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_120_2958.html

ZAKON O LJEKARNIŠTVU (Narodne novine 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1711.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_142_3207.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1140.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3377.html

ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI (Narodne novine 124/11)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2472.html

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA (Narodne novine 169/04, 37/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_37_1267.html

ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU (Narodne novine 87/09)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2127.html

ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA (Narodne novine 76/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1521.html

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA (Narodne novine 76/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_76_1414.html

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, ČUVANJA, PRIKUPLJANJA I RASPOLAGANJA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM PACIJENATA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU RH (Narodne novine 82/10)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2344.html

PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA RH (Narodne novine 14/10)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_348.html

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (Narodne novine 2/11, 14/13, 126/14, 135/15)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_2_33.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_14_234.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_126_2398.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2548.html

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE (Narodne novine 114/13, 157/13, 30/14, 129/15)  
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_114_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3303.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_533.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2446.html

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ (Narodne novine 124/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2672.html

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Narodne novine 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 6/17)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2057.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_133_2672.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_54_1355.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_49_967.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_139_2626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_116_2208.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_62_1581.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1663.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_6_200.html

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE (Narodne novine 129/11, 129/12, 120/13, 31/17)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2598.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_129_2761.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_120_2585.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_31_701.html

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE (Narodne novine 115/07)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_115_3369.html