Aktivnosti u Domu zdravlja Zagreb-Istok povodom Svjetskog dana zdravlja 2019. godine

Ovogodišnji slogan i cilj Svjetske zdravstvene organizacije je “Univerzalna zdravstvena pokrivenost – zdravstvena zaštita za sve”. Ključ za postizanje tog cilja je osigurati da svatko može dobiti potrebnu skrb, kad im je potrebna, upravo u svojoj lokalnoj zajednici.

Djelatnici Doma zdravlja Zagreb-Istok i ove godine sudjelovali su u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja raznim programom edukacija.

  • 19. ožujka 2019. godine

Održana je edukacija u dječjem vrtiću “Baltazar” u Popovcu od 10 do 12 sati.

Tema edukacije „Njega novorođenčeta“, vodila Ljiljana Beštak.

  • 02. travnja 2019. godine

Održana je edukacija u Savjetovalištu za dojenje na lokaciji Sesvete, Ninska16 od 12 do 14 sati.

Tema edukacije „Utjecaj patronažne sestre u ranom razvoju djeteta“, vodile Ljiljana Beštak, Ljiljana Mišković, Karmela Brkić

  • 03. travnja 2019. godine

Održana je edukacija u dječjem vrtiću „En ten tini“, na lokaciji Novi Jelkovec, 144. brigade Hrvatske vojske 8 od 10 do 12 sati.

Tema edukacije „Čistoća je pola zdravlja“, vodile Martina Dizdar i Željka Nemeček

  • 04. travnja 2019. godine

Održano je mjerenje tlaka i GUK-a, te edukacija stanovništva u predvorju Doma zdravlja Zagreb-Istok, na lokaciji Sesvete, Ninska 16 (od 09 do 12 sati te od 12 do 15 sati).

Mjerenje tlaka, GUK-a i edukaciju vodile su Marijana Štefinec, Danica Rihtarić, Silvija Gajski i Dilja Marku